ஒன்றே சொல்! நன்றே சொல்! நூல் வெளியீட்டு விழா

onresol

One Response to ஒன்றே சொல்! நன்றே சொல்! நூல் வெளியீட்டு விழா

  1. வீ. புஷ்பராஜ் says:

    தபால் மூலம் வாங்குவது குறித்த விவரங்களை வேண்டுகிறேன்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: