போரை நிறுத்து! சுப.வீ உரை

முழுமையாக போரை நிறுத்து! என்று சென்னை பெரியார் திடலில் 21-04-09 அன்று மாலை நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பேராசிரியர் சுப.வீரபாண்டியன் அவர்கள் ஆற்றிய நெகிழ்ச்சி உரை.

One Response to போரை நிறுத்து! சுப.வீ உரை

  1. sundarmeenakshi says:

    as per bbc news 1 lak people come out .war is over only 8km is with LTTE.
    here after any politician is telling stop the war that is the biggest joke.
    congrass thay will do this one.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: