போரை நிறுத்து! சுப.வீ உரை

April 22, 2009

முழுமையாக போரை நிறுத்து! என்று சென்னை பெரியார் திடலில் 21-04-09 அன்று மாலை நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பேராசிரியர் சுப.வீரபாண்டியன் அவர்கள் ஆற்றிய நெகிழ்ச்சி உரை.


மாவீரர் நாள் உரை – லண்டன்

October 10, 2008

மாவீரர் நாள் – திரு- சுப.வீ நிகழ்த்திய உரை – பகுதி-1.


மாவீரர் நாள் – திரு- சுப.வீ நிகழ்த்திய உரை – பகுதி-2.


மாவீரர் நாள் – திரு- சுப.வீ நிகழ்த்திய உரை – பகுதி-3.


மாவீரர் நாள் – திரு- சுப.வீ நிகழ்த்திய உரை – பகுதி-4.